Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Plan obrony cywilnej - zagadnienia ogólne

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu funkcjonowania placówek szkolnych w sytuacji wprowadzenia stanu wojny w kraju, zgodnie z harmonogramem określonym przez MEN. Przygotowanie do funkcjonowania w takiej sytuacji wymaga opracowania działań umożliwiających prowadzenie edukacji, w sytuacji zmniejszenia stanów osobowych nauczycieli i wychowawców związaną z obowiązkami mobilizacyjnymi do armii i innych sił zmilitaryzowanych. Każdy dyrektor szkoły musi w związku z tym opracować plan obrony cywilnej dla swojej placówki w celu ustalenia i przygotowania przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny.. Publikacja ma pomóc mu w jej sporządzeniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację