Tomaszewska Barbara, Płaca minimalna w 2021 r. i wysokość innych świadczeń

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Płaca minimalna w 2021 r. i wysokość innych świadczeń

Od 1 stycznia 2021 r. wynagrodzenie minimalne wyniesie 2.800 zł. Wzrośnie więc o 200 zł brutto w stosunku do poziomu wynagrodzenia z 2020 r. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej podwyżce ulegną również niektóre świadczenia pracownicze, dla których kwota ta stanowi punkt wyjścia przy ich ustalaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX