Zdyb Michał, Plac budowy jako zakład w przepisach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 29 kwietnia 2022 r.
Autor:

Plac budowy jako zakład w przepisach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

W umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę (dalej: upo) zawarta jest regulacja odnosząca się do zasad opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę z jednego państwa na terytorium drugiego państwa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 upo dochody z takiej działalności podlegają, co do zasady, opodatkowaniu w państwie, gdzie siedzibę posiada przedsiębiorca. Jeżeli jednak, działalność przedsiębiorcy z jednego państwa prowadzona na terytorium drugiego państwa doprowadzi do powstania zakładu tego przedsiębiorcy w drugim państwie, wówczas to państwo ma prawo do opodatkowania wszelkich dochodów, uzyskanych przez ten zakład.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX