Pismo niebędące pozwem oraz pozew oczywiście bezzasadny w związku z nowelizacją KPC - OpenLEX

Grajewski Artur, Pismo niebędące pozwem oraz pozew oczywiście bezzasadny w związku z nowelizacją KPC

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Pismo niebędące pozwem oraz pozew oczywiście bezzasadny w związku z nowelizacją KPC

W praktyce sędziowskiej niejednokrotnie spotyka się pisma składane przez strony, z których trudno wysnuć intencje autora. Cały kłopot polega na tym, że często jest to pierwsze pismo „w sprawie”. Tu pojawia się problem, jak i czy w ogóle nadać takiemu pismu stosowny bieg. Z kolei z innych pism jawnie wynika, że strona nie ma żadnego interesu prawnego w dochodzeniu roszczeń przed sądem. Mimo to trzeba takiemu pismu nadać właściwy bieg. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw dokonana ustawą z 4 lipca 2019 r. próbuje stanowić remedium na tego typu przypadki wprowadzając instytucję „pisma niebędącego pozwem” i „pozwu oczywiście bezzasadnego”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX