Kaczorowska-Kossowska Iwona, Pielęgniarka na kontrakcie - odpowiedzialność na skutek przemęczenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Pielęgniarka na kontrakcie - odpowiedzialność na skutek przemęczenia

Niniejszy komentarz analizuje rozkład odpowiedzialności pomiędzy podmiotem leczniczym a pielęgniarką udzielającą w tym podmiocie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej w sytuacji popełnienia przez nią błędu medycznego na skutek przemęczenia. Autor podaje również podstawy prawne dochodzenia roszczeń przez pacjenta w przypadku wyrządzenia szkody przez pielęgniarkę oraz wskazuje, jakie są zasady winy organizacyjnej podmiotu leczniczego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX