Pięciobrygadówka - rozwiązanie dla pracy w ruchu ciągłym - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Pięciobrygadówka - rozwiązanie dla pracy w ruchu ciągłym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Pięciobrygadówka - rozwiązanie dla pracy w ruchu ciągłym

Komentarz omawia zagadnienie systemu organizacji pracy, jakim jest pięciobrygadówka. Autor szczegółowo wymienia zalety i wady opisywanego systemu pracy, podaje możliwe skutki, jakie pięciobrygadówka niesie dla pracownika i pracodawcy. W komentarzu wskazano szczególne warunki i zasady stosowania tego systemu. Autor wskazał również przykłady zastosowania systemu pięciobrygadowego w praktyce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX