Lewandowski Tomasz, Pełnomocnik w ogólnym postępowaniu administracyjnym - zagadnienia ogólne i ustanowienie pełnomocnika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Nieaktualny
Autor:

Pełnomocnik w ogólnym postępowaniu administracyjnym - zagadnienia ogólne i ustanowienie pełnomocnika

Komentarz wyjaśnia instytucję pełnomocnika uregulowaną w kodeksie postępowania administracyjnego. Podczas omawiania wskazanego zagadnienia szczególną uwagę zwrócono na orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego starając się wyjaśnić najczęściej spotykane w praktyce wątpliwości i problemy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX