Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Pełnomocnictwo w postępowaniach prowadzonych z użyciem środków komunikacji elektronicznej

Komentarz dotyczy różnych aspektów związanych ze składaniem pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym z użyciem środków komunikacji elektronicznej – jego formy, sposobu złożenia i skuteczności – w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?