Sługocka Martyna, Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. nowelizująca ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej jako: Upzp) czeka na publikację w dzienniku ustaw. Jednym z głównych założeń reformy jest zwiększenie udziału mieszkańców w planowaniu przestrzennym poprzez poszerzenie zakresu konsultacji społecznych i umożliwienie realnego wpływu na działania podejmowane przez organy planistyczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX