Kudła Jacek, Paralizator jako środek przymusu przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Paralizator jako środek przymusu przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

Komentarz pozwala na wszechstronne wyjaśnienie podstawowej problematyki dotyczącej użycia lub wykorzystania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (paralizator typu Taser). Znacznie ułatwia zastosowanie właściwych przepisów prawa w omawianym zakresie. Zawiera zagadnienia prawne związane z taktyką i techniką użycia tego urządzenia, które zostały przedstawione na podstawie obszernego materiału merytorycznego uzyskanego od producenta (Firmy Axon/Taser Floryda USA).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX