Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne jako podatnicy podatku od nieruchomości - OpenLEX

Ziółkowski Paweł, Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne jako podatnicy podatku od nieruchomości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne jako podatnicy podatku od nieruchomości

Jednostki sfery budżetowej nie zawsze są zwolnione od uiszczania zobowiązań publicznoprawnych. Oceniając ich podmiotowość podatkową, należy jednak zawsze mieć na uwadze ich specyfikę. W niniejszym opracowaniu omówiona została podmiotowość państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie podatku od nieruchomości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX