Brzezińska Alicja, Palarnie w placówkach oświatowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 sierpnia 2017 r.
Autor:

Palarnie w placówkach oświatowych

W dniu 8 kwietnia 2010 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - dalej u.o.z.t. Jej zasadniczym celem było ograniczenie dopuszczalności używania, zakazu reklamy wyrobów tytoniowych oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz ustalenie sankcji za złamanie zakazu palenia na terenach, gdzie jest to niedopuszczalne. Opracowanie jest próbą skomentowania możliwości tworzenia palarni w szkołach i placówkach oświatowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX