Różycki Karol, Pakiety medyczne a podatek od towarów i usług

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Pakiety medyczne a podatek od towarów i usług

Komentarz poświęcony jest zasadom opodatkowania VAT przekazywania przez pracodawców, czy to nieodpłatnie czy też odpłatnie, pakietów medycznych na rzecz swoich pracowników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX