Kowalski Radosław, Pakiet SLIM VAT 3

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Pakiet SLIM VAT 3

W połowie kwietnia 2023 r., bo czternastego dnia tego miesiąca, Sejm wreszcie uchwalił, mocno już opóźnioną (w porównaniu z pierwotnie zakładanym terminem), ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw określaną jako SLIM VAT 3. To już kolejna nowelizacja wprowadzana pod szyldem „SLIM VAT”, a w założeniu wspólnym mianownikiem wszystkich tych zmian ma być dążenie do wprowadzanie ułatwień w stosowaniu przepisów prawa podatkowego normujących VAT, upraszczanie tego podatku. Czy tak jest? Niektóre tak, ale nie każda z uchwalonych modyfikacji może być uznana za spełniającą takie kryteria, jednak z pewnością ta odsłona slim vat jest znacznie mniej kontrowersyjna niż pierwsza z nich. W konsekwencji ta nowelizacja budzi znacznie mniej negatywnych emocji niż poprzednie, zwłaszcza pierwsza, a to już można uznać za pewne osiągnięcie prawodawcy. Chociaż zakres zmian SLIM VAT 3 jest znacznie mniejszy niż dwóch wcześniejszych części tego legislacyjnego serialu, to z całą pewnością nie można go bagatelizować.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX