Pakiet paliwowy - OpenLEX

Pogoński Mariusz, Pakiet paliwowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Pakiet paliwowy

Pakiet paliwowy został wprowadzony 1.08.2016 r. Jego głównym celem było wprowadzenie działań zapobiegawczych przeciw wyłudzeniom VAT w obrocie paliwami. W tym celu wprowadzono istotne zmiany w trybie rozliczenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw. Zmiany wprowadzono także w podatku akcyzowym oraz przepisach regulujących zasady wydawania koncesji na obrót paliwami. Pakiet paliwowy został uzupełniony regulacjami, które weszły w życie 1.09.2019 r. Komentarz opisuje istotę wprowadzonych zmian w zakresie VAT i pozostałych ustawach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX