Karciarz Mateusz, Pakiet osłonowy dla samorządów w tarczy antykryzysowej 4.0

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Pakiet osłonowy dla samorządów w tarczy antykryzysowej 4.0

Pandemia koronawirusa spowodowała, nie tylko problemy finansowe u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i ich pracowników, ale również u jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw). O ile przy tym przepisy tzw. specustawy koronawirusowej i jej pierwszych nowelizacji (potocznie nazywanych tarczami antykryzysowymi o numerach od 1 do 3) dotychczas w głównej mierze dotyczyły pomocy właśnie wspomnianym przedsiębiorcom, o tyle już od samego początku prac nad tzw. Tarczą antykryzysową nr 4, było wiadomo, że jednostki samorządu terytorialnego mają otrzymać dodatkowe wsparcie w walce z konsekwencjami finansowymi wywołanymi przez koronawirusa. Co prawda, rozwiązania z tarczy 4.0 w dalszym ciągu uznać należy za niewystarczające, jednak pozwolą one przynajmniej częściowo i czasowo ulżyć budżetom gmin, powiatów i województw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX