Pakiet mobilności - konsekwencje w zakresie zatrudniania pracowników - OpenLEX

Szypniewski Michał, Pakiet mobilności - konsekwencje w zakresie zatrudniania pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Pakiet mobilności - konsekwencje w zakresie zatrudniania pracowników

Od lutego 2022 r. zmieniły się wybrane zasady zatrudniania kierowców. Zmiany te dotyczą nie tylko odpoczynku tygodniowego, lecz także obowiązku powrotu do domu przez kierowcę czy ograniczeń w kabotażu (te zmiany weszły w życie już 20 sierpnia 2020 r.), jak również wyznaczenia swoistej linii demarkacyjnej pomiędzy operacjami transportowymi a delegowaniem pracowników. Nie lada wyzwanie stoi w rezultacie przed przedsiębiorcami zajmującymi się branżą transportową. Opracowanie koncentruje się przy tym nie tyle na samych postanowieniach tzw. pakietu mobilności, lecz na wybranych konsekwencjach w zakresie zatrudniania pracowników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?