Kalinowski Patryk, Oznaczenia w etykietowaniu zabawek

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Oznaczenia w etykietowaniu zabawek

W znakowaniu zabawek można spotkać wiele rodzajów oznaczeń – w tym oznaczenia zgodności z (obowiązkowymi jak i dobrowolnymi) normami. Ponadto, obowiązek stosowania szeregu innych oznaczeń jest powiązanych np. z różnymi typami zabawek. Zamieszczenie wielu z nich wiąże się z koniecznością spełniania dodatkowych wymogów oraz warunków. Nie zawsze jest to proste, przez co producenci oraz importerzy niejednokrotnie miewają problemy z ich prawidłowym deklarowaniem na zabawkach. Poniższy komentarz ma omówić podstawy prawne wskazywania norm w znakowaniu oraz problemy praktyczne związane z takimi wybranymi deklaracjami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX