Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 15 lipca 2014 r.
Autor:

Outsourcing w zakresie przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej

Niniejszy komentarz ma na celu w praktyczny sposób przedstawić problematykę powierzania przez podmioty lecznicze podmiotom zewnętrznym przechowywania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej (outsourcing w zakresie przechowywania dokumentacji medycznej) w sposób nienaruszający obowiązku ochrony danych osobowych. Autor wskazuje podstawowe problemy związane ze sposobem przekazywania i przechowywania danych, podaje obowiązki i zasady odpowiedzialności zarówno administratora wskazanych danych, jak i podmiotu, któremu te dane powierzono, oraz zwraca uwagę na elementy, jakie musi zawierać dla swojej ważności umowa outsourcingu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?