Małysa-Sulińska Katarzyna, Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 16 grudnia 2016 r.
Autor:

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest obligatoryjnie wymagane przy: zgłoszeniu zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, montażu lub remoncie; wniosku o pozwolenie na budowę; wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego; zgłoszeniu zamiaru dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu oraz – wprowadzonego przez ustawodawcę z dniem 28 czerwca 2015 r. – wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, na rzecz innej osoby. Nadto jego złożenie warunkuje możliwość legalizacji samowolnie podjętych działań we wskazanym powyżej zakresie.

W opracowaniu omówiono treść oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wskazano osoby legitymowane do jego złożenia, a także przedstawiono podstawy nabycia przedmiotowego prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX