Karciarz Mateusz, Oświadczenia majątkowe radnych – najczęściej popełniane błędy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Oświadczenia majątkowe radnych – najczęściej popełniane błędy

W komentarzu omówiona została problematyka obligatoryjnych dla każdego radnego (na wszystkich trzech szczeblach samorządu terytorialnego) oświadczeń majątkowych wraz ze wskazaniem najczęściej popełnianych przez nich błędów w tym zakresie oraz konsekwencji, jakie te błędy niosą ze sobą. Oprócz przedstawienia aspektów teoretycznoprawnych składania przez radnych oświadczeń majątkowych Autor podejmuje również próbę wskazania dobrych praktyk mających na celu unikanie wskazanych błędów. W tym celu prezentowane jest zarówno orzecznictwo sądów administracyjnych, jak i liczne poglądy wyrażane w piśmiennictwie przez przedstawicieli doktryny samorządowego prawa administracyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX