Szalak Michał, Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 4 października 2021 r.
Autor:

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych nałożony jest na osoby pełniące funkcje publiczne. To rozwiązanie antykorupcyjne, które ma służyć zapewnieniu zgodnego z prawem i interesem danej jednostki samorządu terytorialnego działania osób pełniących funkcje publiczne. Opinia publiczna w Polsce jest stale bulwersowana sytuacjami, w których osoby pełniące funkcje publiczne w znaczny sposób powiększają swój, i najbliższych, stan posiadanego majątku, nie mogąc przy tym wykazać takich dochodów, które uzasadniałyby legalny sposób takiego bogacenia się. Przepisy określają zasady składania oświadczeń, podmioty zobowiązane oraz sankcje jakie grożą za niedopełnienie tego obowiązku. Pierwsze oświadczenia składane są w terminie 30 dni od dnia ślubowania, wyboru, powołania lub od dnia zatrudnienia. Kolejne składane są co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX