Osuwiska - aspekty prawne związane z zaistnieniem zjawiska osuwania się mas ziemnych na terenach zabudowanych - OpenLEX

Mazurkiewicz Jakub, Osuwiska - aspekty prawne związane z zaistnieniem zjawiska osuwania się mas ziemnych na terenach zabudowanych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Osuwiska - aspekty prawne związane z zaistnieniem zjawiska osuwania się mas ziemnych na terenach zabudowanych

Powstawanie osuwisk, tj. nagłego, nieprzewidzianego przemieszczenia się mas ziemnych podłoża, należy do zjawisk coraz częstszych. Przyczyniają się do tego czynniki takie jak wzrost wilgotności gruntu spowodowany długotrwałymi opadami, intensywnym topnieniem śniegu, podniesieniem poziomu wód gruntowych, wibracjami będącymi konsekwencją np. nadmiernego ruchu samochodowego, wykonywaniem wzmożonych robót ziemnych oraz poddaniem gruntu erozji wskutek działalności wezbranych rzek. W obliczu postępującej dynamicznie urbanizacji czynniki te występują często w rejonach nadmiernego obciążenia gruntu przez intensywną zabudowę, która podlega w wielu przypadkach całkowitemu zniszczeniu w przypadku gwałtownego osunięcia mas ziemnych. Poniżej przedstawione zostały aspekty prawne związane z zaistnieniem tego zjawiska oraz wynikające z obowiązujących obecnie przepisów regulacje, które w takich okolicznościach będą miały zastosowanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX