Osoby uprawnione do zakładania i prowadzenia szkół i placówek niepublicznych oraz prawne konsekwencje w przypadku zmiany tych... - OpenLEX

Fota Magdalena, Osoby uprawnione do zakładania i prowadzenia szkół i placówek niepublicznych oraz prawne konsekwencje w przypadku zmiany tych osób w trakcie prowadzenia szkoły

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor:

Osoby uprawnione do zakładania i prowadzenia szkół i placówek niepublicznych oraz prawne konsekwencje w przypadku zmiany tych osób w trakcie prowadzenia szkoły

Zarówno osoby zamierzające prowadzić działalność oświatową polegającą na prowadzeniu szkoły lub placówki niepublicznej w rozumieniu ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty, jak i jednostki samorządu terytorialnego prowadzące ewidencję szkół i placówek niepublicznych – niejednokrotnie napotykają na problemy związane z procedurą zmierzającą do prawidłowego wpisu osób prowadzących szkołę/placówkę niepubliczną, szczególnie w przypadku zmiany tych osób. Komentarz uwzględnia zmiany do ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe wprowadzone ustawą z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX