Czajka-Marchlewicz Bogna, Osoby odpowiedzialne za przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku popełniane w związku z realizacją inwestycji budowlanej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Osoby odpowiedzialne za przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku popełniane w związku z realizacją inwestycji budowlanej

Środowisko naturalne jest dobrem wspólnym nas wszystkich. Człowiek ciągle się rozwijając poprzez realizację coraz to nowych inwestycji budowlanych, jednocześnie ingeruje w środowisko naturalne i temu zapobiec się nie da. Jednak w celu zapobiegania niepożądanym skutkom takiej ingerencji ustawodawca przewidział odpowiedzialność karną za przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku, w tym popełniane w ramach realizacji inwestycji budowlanych. Zastosowanie przepisów karnych stanowi jedną z form pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które w toku realizacji inwestycji budowlanej naruszyły przepisy z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody. Proces inwestycyjny jest długi i skomplikowany, angażuje przy tym wiele różnych podmiotów. Postawienie prostej i jednoznacznej odpowiedzi, kto poniesie konsekwencje prawne za poszczególne naruszenia, już na pierwszy rzut oka jest bardzo trudne. Niniejsze opracowanie ma na celu, chociaż po części rozwiać liczne wątpliwości rodzące się w tym temacie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX