Osoby korzystające z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - OpenLEX

Ziółkowski Paweł, Osoby korzystające z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Osoby korzystające z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest funduszem celowym działającym na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy – u.o.r.p. Fundusz ten pełni przede wszystkim funkcje gwarancyjne, zapewniając pracownikom firm które utraciły płynność finansową wypłatę całości lub części zaległych środków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX