Chabel Cezary, Osoba uprawniona do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Osoba uprawniona do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej

W komentarzu omówiono zakres przedmiotowy pojęcia „osoba uprawniona”, która na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej może się ubiegać o pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa. Komentarz w pierwszej kolejności adresowany jest do beneficjentów systemu, w dalszej zaś do osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Należy zauważyć, iż klarowne określenie, które osoby są uprawnione do otrzymania pomocy, winno przyczyniać się do efektywnego działania całego systemu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX