Kowalczyk Rafał, Orzekanie o kosztach pomocy prawnej udzielonej z urzędu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20.12.2022 r., SK 78/21

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Nieaktualny
Autor:

Orzekanie o kosztach pomocy prawnej udzielonej z urzędu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20.12.2022 r., SK 78/21

W dniu 20.12.2022 r. Trybunał Konstytucyjny, na posiedzeniu niejawnym, rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą stawek wynagrodzenia adwokata ustanowionego obrońcą z urzędu. Rozpatrywana skarga konstytucyjna dotyczyła dopuszczalności określenia przez Ministra Sprawiedliwości adwokatowi ustanowionemu obrońcą z urzędu stawki wynagrodzenia obniżonego o połowę w stosunku do stawki wynagrodzenia dla adwokatów z wyboru.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX