Grzelak Agnieszka, Orzeczenia sędziów powołanych przy udziale nowej KRS – konsekwencje prawne wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 6.10.2021 r. (sprawa C-487/19 W.Ż.)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Orzeczenia sędziów powołanych przy udziale nowej KRS – konsekwencje prawne wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 6.10.2021 r. (sprawa C-487/19 W.Ż.)

W dniu 6.10.2021 r. Trybunał Sprawiedliwości, odpowiadając na pytania Sądu Najwyższego (Izba Cywilna), wydał wyrok w sprawie o sygnaturze C-487/19. Pytania SN dotyczyły kwestii wykładni przepisów prawa UE (Traktatów oraz Karty Praw Podstawowych) w kontekście dopuszczalności przeniesienia sędziego do innego sądu lub innego wydziału sądu bez jego zgody. W niniejszym opracowaniu poruszony jest jeden z istotnych wątków tego wyroku, a mianowicie kwestia orzeczeń sądów orzekających w składzie, w którym zasiada sędzia powołany w procedurze po od 2018 r. (z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX