Organy rentowe - płatnicy zaliczek na podatek dochodowy - OpenLEX

Nowość Bartosiewicz Adam, Organy rentowe - płatnicy zaliczek na podatek dochodowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Organy rentowe - płatnicy zaliczek na podatek dochodowy

Istotną grupą podatników podatku dochodowego od osób fizycznych są osoby otrzymujące świadczenia (będące przychodami podatkowymi) od albo za pośrednictwem organów rentowych. Jest to dosyć duża grupa podmiotów – wspomnieć można, że w Polsce mamy stosunkowo największą w Europie grupę rencistów niezdolnych do pracy. Dla większości z tych osób świadczenia otrzymywane z organu rentowego stanowią zazwyczaj jedyne – przynajmniej oficjalnie ujawniane – źródło dochodów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX