Włodkowski Olaf, Organy postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Organy postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Ustawodawca przyznaje to uprawnienie aż dziewięciu organom. Taki stan rzeczy rodzi szereg praktycznych pytań i wątpliwości, w szczególności w przedmiocie zakresu ich działania i wzajemnych zależności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX