Liszewska Agnieszka, Organy orzekające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Organy orzekające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy

Komentarz przedstawia system organów orzekających w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Opisano charakter ustrojowy sądów lekarskich, ich właściwość do orzekania w danej sprawie a także zasady doboru składów orzekających sądów lekarskich w konkretnych sprawach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX