Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami - OpenLEX

Serafin Teresa, Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 sierpnia 2017 r.
Autor:

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami

Komentarz przedstawia nową formułą udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej powiązaną z regulacjami nowych rozporządzeń dotyczących kształcenia specjalnego, które precyzują m.in. rodzaje niepełnosprawności uczniów, dla których organizowane jest kształcenie specjalne w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz prowadzone są przedszkola, szkoły i placówki specjalne, wprowadzają regulacje związane z obowiązkiem dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów i tworzenia dla nich indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX