Jedlińska Marta, Organizacja zarządzania ryzykiem środowiskowym w instytucjach finansowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Organizacja zarządzania ryzykiem środowiskowym w instytucjach finansowych

Banki jako instytucje pośredniczące w dostarczaniu podmiotom gospodarczym kapitału na inwestycje związane ze zrównoważoną działalnością będą musiały ocenić związane z tymi inwestycjami ryzyka. W działalności klientów mogą pojawić się np.: ryzyko fizyczne, przejścia i ryzyka z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej lub ładu korporacyjnego. Mogą one mieć znaczący wpływ na przedsiębiorstwa, zwiększając ryzyko dla poszczególnych instytucji je finansujących, a tym samym dla ogólnej stabilności finansowej. W ramach regulacji związanych z ESG, do których muszą dostawać się instytucje finansowe, nie tylko raportowanie w zakresie zrównoważonego finansowania jest wyzwaniem. Celem niniejszego komentarza praktycznego jest przybliżenie, w jaki sposób ryzyka te powinny zostać zintegrowane w ramach systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej na podstawie istniejących obecnie przepisów prawa, raportów i wynikających z nich rekomendacji wydanych przez EBA oraz planowanych zmian w regulacjach unijnych w ramach CRD/CRR. Istotne są też oczekiwania lokalnego nadzorcy, co poruszone zostało w komentarzu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX