Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - OpenLEX

Drogosz Małgorzata, Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 6 października 2016 r.
Autor:

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

1.Wstęp

Do 31 marca 2016 r. warunki, jakie musiał spełnić organizator wypoczynku, określało rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Nowelizowany dwukrotnie akt prawny zawierał jednak wiele braków i niedociągnięć. W 2010 r. zmieniono system zgłaszania i rejestracji wypoczynku poprzez wprowadzenie publicznej bazy wypoczynku. Wprowadzenie takiego sposobu zgłaszania miało poprawić bezpieczeństwo organizowanego wypoczynku, jednak w praktyce okazało się, że nie spełnia oczekiwań w tym zakresie, m.in. aplikacja nie blokowała możliwości zgłaszania wypoczynku po terminie, nie posiadała funkcji informowania kuratorów właściwych ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku o wprowadzonych zmianach, a coroczne usuwanie z systemu bazy danych uniemożliwiało dostęp do danych z poprzednich lat.

Ponadto w roku 2014 Najwyższa Izba...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX