Drogosz Małgorzata, Organizacja wycieczek szkolnych - zapewnienie bezpieczeństwa i opieki przez kierownika i opiekunów, ich kwalifikacje, zatrudnianie i czas pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 sierpnia 2017 r.
Autor:

Organizacja wycieczek szkolnych - zapewnienie bezpieczeństwa i opieki przez kierownika i opiekunów, ich kwalifikacje, zatrudnianie i czas pracy

Wycieczki stanowią integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego. Realizuje się je (w mniejszym lub większym zakresie) w każdej szkole w ramach zarówno zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych czy pozaszkolnych. W komentarzu zostały omówione najważniejsze zagadnienia związane z organizacją wycieczki szkolnej, kwalifikacji oraz odpowiedzialności opiekunów i kierownika wycieczki, ich zatrudnienia oraz rozliczania czasu ich pracy. Ważnym zagadnieniem jest również zapewnienie uczestnikom odpowiedniej i zgodnej z literą prawa opieki i bezpieczeństwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX