Dorosz-Kruczyński Jakub, Organizacja przez JST świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Organizacja przez JST świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

Świadczenia osobiste i świadczenia rzeczowe w czasie pokoju są – obok świadczeń w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz świadczeń szczególnych – jednym z rodzajów świadczeń na rzecz obrony. Istota obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych została uregulowana przepisami ustawy o obronie Ojczyzny. Przepisy te nakładają na organy wykonawcze gmin wiele zadań i obowiązków. Przedmiotem niniejszego komentarza jest przedstawienie roli JST w organizacji i koordynacji tych zadań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX