Lesińska Joanna, Zawieszenie zajęć w szkole z powodu COVID-19 i zagrożenia bezpieczeństwa przy granicy z Ukrainą

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zawieszenie zajęć w szkole z powodu COVID-19 i zagrożenia bezpieczeństwa przy granicy z Ukrainą

Obok dotychczasowych regulacji o zawieszaniu zajęć w szkołach i placówkach, zostały wprowadzone dodatkowe rozwiązania prawne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz z zagrożeniem bezpieczeństwa przy granicy z Ukrainą. Dyrektorzy szkół i placówek odpowiadają za należytą organizację pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkół i placówek w czasie, gdy uczniowie w roku szkolnym 2021/2022 przechodzą w całości na nauczanie zdalne z powodu całkowitego zawieszenia zajęć stacjonarnych z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne lub sytuację na granicy, a także za zapewnienie uczniom możliwości nauki w domach. Z tego względu materiał można polecić przede wszystkim dyrektorom oraz pracownikom szkół i placówek – zarówno tych publicznych jak i niepublicznych. Dyrektorzy niepublicznych szkół i placówek mogą wykonywać prezentowane w opracowaniu zadania kadrowe, jeżeli są upoważnieni do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX