Zimna Tamara, Organizacja leczenia krwią w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 9 grudnia 2022 r.
Autor:

Organizacja leczenia krwią w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Komentarz omawia organizację procesu leczenia krwią i jej składnikami w podmiocie leczniczym. Przedstawiono zadania i obowiązki personelu podmiotu leczniczego w tym zakresie oraz standardową procedurę operacyjną (zespół standardowych procedur operacyjnych sporządzonych przez jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu leczniczego w porozumieniu z centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa). Scharakteryzowano także organizację leczenia krwią i jej składnikami w oddziałach szpitala, szpitalnym banku krwi oraz w pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej szpitala. Opisano również określone procedury nadzoru nad bezpieczeństwem krwi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX