Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia od 1 września 2020 r.

Od 1 września 2020 r. rozpoczyna się kształcenie w branżowej szkole II stopnia (BSII), która jest nowym typem szkoły ponadpodstawowej przeznaczonej dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia (BSI). W ciągu najbliższych trzech lat do szkoły można przyjmować także absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (ZSZ), którzy rozpoczęli kształcenie począwszy od 1 września 2012 r. BSII wprowadziła ustawa z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Jednak jeszcze przed rozpoczęciem funkcjonowania początkowe przepisy uległy znacznej modyfikacji na mocy ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. BSII charakteryzuje się przede wszystkim odmienną od obecnych organizacją kształcenia, w szczególności kształcenia zawodowego. Publikacja ma na celu przegląd przepisów, na podstawie których prowadzi się nauczanie, oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy BSII. Przeanalizowane zostaną także zasady rekrutacji, prowadzenie dokumentacji, możliwość łączenia niektórych zajęć dla różnych oddziałów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?