Wojtczak Bogusława, Organizacja i zasady działania szkół niepublicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Organizacja i zasady działania szkół niepublicznych

Zmiany w przepisach prawa oświatowego obowiązujące od roku szkolnego 2019/2020 objęły także szkolnictwo niepubliczne. Obecnie w systemie oświaty mogą funkcjonować tylko szkoły niepubliczne spełniające standardy szkół publicznych. Poniższe opracowanie zawiera informacje dotyczące zasad funkcjonowania szkół niepublicznych, w szczególności warunków, które należy spełnić, aby szkoła mogła uzyskać wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych począwszy od 1 września 2019 r. Komentarz nie obejmuje szkół artystycznych – szkoły te nadal mogą być szkołami niepublicznymi bez uprawnień szkół publicznych albo z uprawnieniami szkół publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX