Ofiarska Małgorzata, Organizacja i finansowanie wspólnych przedsięwzięć związków międzykomunalnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 stycznia 2016 r.
Autor:

Organizacja i finansowanie wspólnych przedsięwzięć związków międzykomunalnych

Związki j.s.t. są formą zrzeszania się gmin (związki międzygminne) oraz powiatów (związki powiatów), wykorzystywaną w celu wspólnej realizacji przekazanych im zadań publicznych. Przyjęto fundamentalną zasadę, zgodnie z którą związki j.s.t. są tworzone dobrowolnie. Oznacza to, że j.s.t. ma prawo do suwerennego decydowania zarówno o utworzeniu związku, przystąpieniu do niego, jak i o wystąpieniu z niego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX