Organizacja egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/20 - OpenLEX

Gąsiorek Piotr, Organizacja egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/20

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Organizacja egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/20

Niniejsze opracowanie szczegółowo omawia obowiązujące regulacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, który po raz pierwszy został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Poza harmonogramem przeprowadzenia egzaminu, w komentarzu zostaly poruszone takie zagadnienia jak: forma i poziomy egzaminu, dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, sytuacje w których uczeń może zostać zwolniony z egzaminu, organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w okresie egzaminów, wreszczie zasady powoływania komisji egzaminacyjnych, czas pracy oraz wynagrodzenie. Opracowanie jest więc szczególnie przydatne dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, a także uczniów i ich rodziców oraz słuchaczy przystępujących do egzaminu ósmoklasisty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX