Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Organizacja egzaminu maturalnego w okresie pandemii

Niniejsze opracowanie szczegółowo omawia obowiązujące regulacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r., który będzie przeprowadzony w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, harmonogram, formy oraz poziomy przeprowadzenia egzaminu, dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych absolwenta, możliwości zwolnienia z egzaminu, zasady powoływania komisji egzaminacyjnych, czas pracy i wynagrodzenie podczas egzaminów, arkusze egzaminacyjne, dokumentację egzaminacyjną oraz kwestie zapewnienia opieki oraz organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas organizacji egzaminów. Opracowanie jest więc szczególnie przydatne dla dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych, a także absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego i ich rodziców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?