Brzozowska-Kruczek Małgorzata, Ordynator oddziału szpitalnego - uprawnienia i obowiązki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2007 r.
Autor:

Ordynator oddziału szpitalnego - uprawnienia i obowiązki

Wstęp

Do obowiązków ordynatora należy zarówno udzielanie świadczeń medycznych jak również zarządzanie oddziałem szpitala. Ordynator zajmuje więc istotną i szczególną pozycję w działalności zakładu opieki zdrowotnej. Istnieją przepisy prawne, które określają wyraźnie uprawnienia i obowiązki ordynatora, jest ich jednak niewiele, stąd wiele istotnych spraw pozostaje poza uregulowaniami prawnymi.

Ordynator ma z reguły dużą swobodę w ustalaniu planu pracy pracowników podległego mu oddziału szpitala. Z jego umiejętnościami, kompetencjami i jakością działania związana jest prawidłowość działania danego oddziału szpitala i jakość udzielanych tam świadczeń zdrowotnych.

1.Kwalifikacje wymagane na stanowisku ordynatora

Osoba zajmująca stanowisko ordynatora musi posiadać odpowiednia wiedzę i kwalifikacje. Zgodnie z rozporządzeniemMinistra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej ordynatorem może być lekarz lub...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX