Leśnikowska-Marciniak Monika, Optymalne sposoby zachowania się w sytuacji przemocy w miejscu pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Optymalne sposoby zachowania się w sytuacji przemocy w miejscu pracy

Artykuł syntetycznie opisuje zjawiska przemocy (psychicznej, ale również i fizycznej), które są najbardziej charakterystyczne dla środowiska pracy, przedstawia najważniejsze konsekwencje związane z przemocą, a także formy i metody przeciwdziałania – odpowiednie dla poszczególnych rodzajów przemocy. Artykuł jest przeznaczony dla pracowników działów personalnych zajmujących się przeciwdziałaniem patologiom w organizacjach. Materiał jest również użyteczny dla osób, które bezpośrednio zetknęły się ze zjawiskami przemocy – w odniesieniu do siebie lub w najbliższym otoczeniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX