Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Optymalne dopasowanie stylu zarządzania do poziomu rozwoju pracowników w oparciu o model przywództwa K.Blancharda

Podjęto wiele prób zdefiniowania przywództwa – jedna ze współczesnych definicji tego terminu obejmuje „proces wpływania na ludzi, jak również wyzwalanie siły i potencjału w nich, w celu umożliwienia im dążenia do większego dobra”, które nie kończy się na profitach firmy, dla której pracownik pracuje, a wychodzi poza to, skupiając się również na rozwoju osobowym jednostki i jej kompetencjach, czy zdolnościach. Pewnym standardem zatem stało się nie tylko koncentrowanie się na wskaźnikach liczbowych efektywności pracowników, ale dbanie również o morale pracowników. Wszystkie te zabiegi mają się przekładać na zadowolenie podwładnych z pracy, co z kolei rzutować ma na efektywność ich działań zawodowych, optymalizację procesów zarządzania w organizacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?