Jamroży Marcin, Sobieszek Marcin, Optymalizacja w zakresie różnic kursowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Optymalizacja w zakresie różnic kursowych

Podatnicy mają prawo wyboru pomiędzy ustalaniem różnic kursowych na zasadach określonych w ustawach o podatku dochodowym oraz w ustawie o rachunkowości. Stosowanie każdej z metod ma swoje wady i zalety, a wybór korzystniejszej metody dla danego podatnika powinien zostać oparty na szczegółowej analizie jego działalności oraz potencjalnych przyszłych zdarzeń gospodarczych.

W praktyce poza „zwykłymi” przypadkami powstawania różnic kursowych na gruncie ustaw podatkowych (np. zakup towarów w walucie obcej i zapłata gotówkowa, zaciągnięcie pożyczki w walucie obcej) mogą wystąpić szczególne zdarzenia gospodarcze, które mogą powodować konieczność rozpoznania różnic kursowych (np. przekaz wierzytelności, kompensata). W innych przypadkach (np. umorzenie zobowiązań, przewalutowanie pożyczki) różnice kursowe mogą nie być uznawane dla celów podatkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX