Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku u źródła - OpenLEX

Sobieszek Marcin, Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku u źródła

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 9 listopada 2012 r.
Autor:

Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku u źródła

Niniejszy komentarz ma za zadanie przedstawić funkcjonowanie sytemu opodatkowania u źródła niektórych dochodów uzyskiwanych zarówno przez polskich rezydentów na terytorium innych państw, jak również przez nierezydentów na terytorium Polski oraz sposoby optymalizacji podatkowej w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX