Jamroży Marcin, Kaczor Katarzyna, Optymalizacja opodatkowania oraz ubezpieczeń - obywatel Unii Europejskiej wykonujący pracę w Polsce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Optymalizacja opodatkowania oraz ubezpieczeń - obywatel Unii Europejskiej wykonujący pracę w Polsce

Osoba będąca obywatelem jednego z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i wykonująca pracę w Polsce może być wyłącznie zatrudniona w polskiej spółce, zostać oddelegowana do Polski z zagranicznej spółki macierzystej będącej jej pracodawcą, względnie pozostawać w stosunku pracy zarówno z polską, jak i zagraniczną spółką macierzystą. Oceniając skutki w zakresie opodatkowania i ubezpieczeń, pierwszorzędne znaczenie ma miejsce zamieszkania osoby wykonującej pracę. Dla potrzeb niniejszego komentarza przyjmujemy, że obywatel państwa należącego do EOG jest również rezydentem tego państwa (dalej też: rezydent EOG). Oznacza to, że nie posiada on miejsca zamieszkania na terytorium Polski, czyli jako nierezydent podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Poniższy komentarz nie dotyczy wynagrodzeń uzyskiwanych za funkcje pełnione w organach spółek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX